Algemene voorwaarden J-E woon Beleving

 

  1. Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op J-E woon Beleving. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van J-E woon Beleving.

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via webshop of anderszins een bestelling plaatst.

 

  1. Toepasselijkheid

2.1 Op alle bestellingen gedaan bij J-E woon Beleving zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze voorwaarden van toepassing.

2.2 Door het accepteren van een bestelling zijn de voorwaarden automatisch aanvaard door de klant.

 

  1. De artikelen

3.1 Artikelen op de webshop zijn oude woonaccessoires die een leven geleid hebben, dus gebruikssporen hebben. Maar ook nieuwe producten.

3.2 Mocht een artikel, na levering, wezenlijk afwijken van hetgeen vermeld staat op de shop, dan dient hierover onmiddellijk, contact te worden opgenomen met J-E woon Beleving. Houd er rekening mee dat de kleuren van de foto's, onverhoopt, kunnen afwijken van de werkelijkheid. J-E woon Beleving geeft de maten van de producten, vraag bij twijfel altijd even naar de afmetingen of breng een bezoek aan de winkel!

 

  1. Overeenkomst

4.1 Er is sprake van een wettelijke overeenkomst als de klant opdracht heeft gegeven aan J-E woon Beleving door middel van het versturen van een bestelling via webshop of anderszins, om een of meerdere artikelen te leveren.

4.2 J-E woon Beleving behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden als de voorwaarden niet in acht worden genomen.

 

  1. Prijzen

5.1 De door J-E woon Beleving gehanteerde verkoopprijzen worden uitgedrukt in euro’s incl. btw.

5.2 Hoewel er met grote zorg naar gestreefd wordt zulks te voorkomen, kunnen fouten op de website voorkomen. Indien er een fout in een prijs is gemaakt, is J-E woon Beleving niet verplicht zich aan de prijs te houden, maar wordt de koper alsnog in de gelegenheid gesteld om het artikel tegen de correcte prijs te kopen.

 

  1. Levering en verzendkosten

6.1 Artikelen worden verzonden via PostNL/ My Parcel.

6.2 Grote stukken kunnen worden afgehaald in de winkel. Bezorgen is een optie, stuur dan een mail met uw adresgegevens dan kunnen wij een bezorg prijs bepalen.

6.3 J-E woon Beleving aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het zoekraken van poststukken door PostNL/My Parcel.

6.4 Wij maken gebruik van de pakkettenservice van PostNL/My Parcel waarbij de bestelling in Nederland traceerbaar is.

6.5 J-E woon Beleving streeft ernaar om bestellingen, wanneer deze op voorraad zijn de volgende werkdag, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen na bestelling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is J-E woon Beleving echter niet verplicht. Er wordt een verzendbevestiging via de e-mail toegestuurd op het moment dat het artikel toegezonden wordt.

6.6 Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

 

  1. Privacy

7.1. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling en het verzenden van deze via externe bezorgdiensten.                                                                                                 7.2 Wanneer het noodzakelijk is voor de bestelling worden de contactgegevens gebruikt om contact op te nemen met de klant.

7.3 Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming en zullen vertrouwelijk behandeld worden.

  1. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

8.1 JE woon Beleving behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de verkoopcondities en deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen en/of te wijzigen, op de door haar  geachte momenten. Daarvan zal aanstonds melding gemaakt worden op de website.